สรุปโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายสถานศึกษา)

พิมพ์ PDF

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายสถานศึกษา)

เป็นโครงการฯ ที่ดำเนินการในปลายเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เป็นการดำเนินการให้กับรายสถานศึกษา โดยให้ตัวแทนสถานศึกษามาเรียนรู้เพื่อส่งต่อ ความรู้ให้กับเพื่อนครู จัดในเดือนพฤษภาคม  รายละเอียดอ่านได้ที่
คลิกที่ลิงก์นี้