เกียรติบัตร+วุฒิบัตร โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19)

พิมพ์ PDF

โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน
(สร้าง
Content สู้ COVID-19) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรและวุฒิบัตรได้ที่นี่

--เกียรติบัตรสถานศึกษา https://bit.ly/2NQTwD0
--วุฒิบัตรผู้รับการนิเทศ https://bit.ly/3gnxLac
--วุฒิบัตรผู้นิเทศ https://bit.ly/2YV3VE7