อีบุ๊ก เตรียมพร้อมก่อนออนไลน์--สถานการณ์ช่วงโควิด-19

พิมพ์ PDF

เป็นชุดอีบุ๊กที่เขียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งหมด 16 เล่ม ลองเข้าไปเลือกอ่านเลือกชมกันนะ  ตามลิงก์นี้