ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งถึงศูนย์ฯ เหนือ 210 ผลงาน

พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งถึงศูนย์ฯ เหนือ 210 ผลงาน  อ่านที่นี่
ผลงานตกหล่นอย่างไร ให้รีบแจ้ง ภายในวันที่  30 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ : ผลงานตกหล่นอย่างไร 
ติดต่อ  facebook : Pom Pimporn
(ครูป้อม-พิมพร ศะริจันทร์) ศึกษานิเทศก์