ประกาศระดับเหรียญการนำเสนอผลงานการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 2563

พิมพ์ PDF

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยคณะกรรมการการคัดเลือกผลงาน โครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2563  ระดับเหรียญและผู้ผ่านการคัดเลือกระดับภาค สาหรับ ๓ ลำดับต่อไปนี้ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมประกวดรอบ สุดท้ายในโครงการ Thailand Innovative Teachers  ตามลิงก์นี้