เกียรติบัตรงานประกวดสื่อฯ ภาคเหนือ 2020

พิมพ์ PDF

โครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2563 วันที่ 18-20 กันยายน 2563 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ  ห้อง ball room 1-2 จังหวัดเชียงใหม่

 

 

50 คน ระดับเหรียญ https://bit.ly/3ifsbqF
210 คน เผยแพร่ผลงาน https://bit.ly/3mXTIk7
คณะกรรมการ (โค้ช) https://bit.ly/2FY3gex
กรรมการ https://bit.ly/2G4hSZy
คณะทำงาน https://bit.ly/30iW57k