บันทึกสังเกตการนิเทศติดตาม โครงการฯ Online และ On-Demand 2020

พิมพ์ PDF

บันทึกสังเกตการนิเทศติดตามโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand ของครูอาชีวศึกษาล จำนวน 12 แห่ง (เดือนพฤศจิกายน 2563)  คลิกได้ที่ลิงก์นี้