สรุปโครงการโครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปี 2563

พิมพ์ PDF

โครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปี 2563 เป็นกิจกรรมที่ให้ครูได้มีเวทีมานำเสนอผลงาน+กระบวนการจัดการเรียนฯ+บูรณาการดิจิทัล+สื่อ คลิกที่ลิงก์นี้