ตัวอย่างสื่อที่สร้างด้วย H5P แบบ Course Presentation เรื่อง Icon ใน social media ที่ปรับใช้กับงานสำนักงาน

พิมพ์ PDF

ตัวอย่างสื่อที่สร้างด้วย  H5P แบบ  Course Presentation เรื่อง  Icon ใน social media ที่ปรับใช้กับงานสำนักงาน  คลิกได้ที่ลิงก์นี้