ตัวอย่างสื่อที่สร้างด้วย Animaker ชุด Good Teacher

พิมพ์ PDF

ตัวอย่างสื่อที่สร้างด้วยโปรแกรมออนไลน์ Animaker  คลิกได้ที่ลิงก์นี้

 

สื่อนี้
-content จากเรื่อง 10 Qualities of a Good Teacher
-animaker ใช้เทมเพลตที่ให้มา
-เพลงประกอบเลือกได้
-characters ได้แบบต่าง ๆ เยอะพอสมควร
-เลือก hand wirte