สรุปโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand กิจกรรม 3

พิมพ์ PDF
โครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 3โครงการนิเทศการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ On-Site, Online, On-Demand และ On-Vacation ของครูอาชีวศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 2564  (16 มี.ค. - 8 เม.ย.) 2564 ลิงก์นี้ https://anyflip.com/xlwnw/dxsc/