สรุปโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand กิจกรรม 4

พิมพ์ PDF
โครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand ของครูอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมที่ 4 โครงการฯ Online, On-Demand และ Work From Home ให้กับสถานศึกษาในภาคเหนือและภาคอื่น 21 สถานศึกษา 230 คน ด้วยการ Online ได้แก่

เฟส#1 วอศ. แพร่, วท. เชียงราย, วท. แพร่, วอศ. นครราชสีมา, วท. สารภี, วอศ. สุโขทัย, วษท. เชียงใหม่ , วก. บ้านตาก

เฟส#2 วก. ปง (วทจ. ปง), วก. แม่สะเรียง, วก. เวียงเชียงรุ้ง, วก. ฝาง, วก. ชนแดน, วท. เชียงคำ

เฟส#3 วก. ฝาง, วก. เวียงเชียงรุ้ง, วก. บ้านตาก. วก. ปง (วทจ. ปง)


คลิกดูได้ที่ลิงก์นี้ https://anyflip.com/xlwnw/nioj