ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาอีบุ๊กรายหน่วยการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการสอน

พิมพ์ PDF

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาอีบุ๊กรายหน่วยการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูที่ทำเรื่องสื่อ และเคยได้รับการนิเทศจากโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand ของครูอาชีวศึกษา  ตามลิงก์นี้