ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อออนไลน์โดยใช้แม่แบบของโปรแกรม Liveworksheets

พิมพ์ PDF

ประเด็นท้าทาย เรื่อง ประเด็นท้าทาย การพัฒนาสื่อออนไลน์โดยใช้แม่แบบของโปรแกรม Liveworksheets  สำหรับครูที่ทำเรื่องสื่อ และเคยได้รับการนิเทศจากโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand ของครูอาชีวศึกษา  ตามลิงก์นี้