ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อออนไลน์สำหรับรายหน่วยการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอน

พิมพ์ PDF

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อออนไลน์สำหรับรายหน่วยการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอน สำหรับครูที่ทำเรื่องสื่อ และเคยได้รับการนิเทศจากโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand ของครูอาชีวศึกษา  ตามลิงก์นี้