สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 1

พิมพ์ PDF

สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 1 นิเทศออนไลน์ พัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & In December 2021 กำหนดเวลาระหว่าง 6-17 ธันวาคม 2564 จากสถานศึกษาทั้งหมด 6 แห่ง  ลิงก์นี้