อาคารเรียนวิทยาลัยศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

พิมพ์ PDF

 

อาคารเรียนวิทยาลัยศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์

อาคารหลังใหม่มุมมองจากตึกอำนวยการหลังเดิม
ลานสนามกีฬาเพิ่มอรรคประโยชน์เป็นลานทำกิจกรรมเคารพธงชาติ

นักเรียนหลังเลิกกิจกรรมเข้าแถวและพบครูที่ปรึกษา
อาคารหลังเดิม หลังใหม่ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ต่อไปการแบ่งสัดส่วนของแต่ละสาขาวิชาในการใช้สอยอาคารเรียนคงเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น
อาคารหลังเดิม หากได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้รก ก็เป็นอาคารที่ได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่แม้ดูภายนอกจะหมองด้วยระยะของกาลเวลา ทั้งแสงแดดและลมฟ้าอากาศ
ระเบียงห้องตกแต่งด้วยต้นไม้ในร่ม ดูแล้วร่มรื่นเหมือนนอกตัวอาคาร
และระเบียงทางเดินก็ดูสะอาด ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งผู้ดูแลตึกและผู้เรียน
นักเรียนนั่งทำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูที่พื้นห้องที่สะอาด
การจัดระเบียบด้วยการถอดรองเท้าเรียงกันเป็นแนว รับผิดชอบของตัวเอง
ดูแล้วสวยงาม เป็นระเบียบ ไม่รกตา ผู้พบเห็นก็ประทับใจ
เขียนจากการนิเทศติดตามโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ขอขอบคุณผู้สอนในรายวิชาฯ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
วันที่ 22  ธันวาคม  2554