ประวัติและผลงาน

พิมพ์ PDF

{jcomments off}เว็บไซต์นี้ผู้เขียนตั้งใจจะให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลข่าวสารทางด้านอาชีวศึกษา หรือการเรียนสายอาชีพ เขียนจากประสบการณ์ทำงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การลงพื้นที่ในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ และข้อความส่วนหนึ่งจะเป็นบทความทางด้านอาชีวศึกษา ที่ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัดแต่อย่างใด

ดังนั้น หากบทความดังกล่าวที่เป็นข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้อ่านสามารถแจ้งให้ทราบและแก้ไขได้ ทั้งนี้ แต่ละบทความก็จะอยู่ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป การนำไปใช้อ้างอิงหรือบอกต่อ ก็่ขอให้พิจารณาวันเวลาที่เขียนบทความประกอบด้วยเช่นกัน

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้

พิมพร  ศะริจันทร์ (ศึกษานิเทศก์) 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ