สถานที่และอาคารเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

พิมพ์ PDF
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
พามาเยี่ยมชมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
เข้าไปก็เจอบรรยากาศร่มคลิ้มของต้นฉำฉา มีกลุ่มโต๊ะแยกสีสรรเป็นหลากกลุ่มสี
ใช้เป็นที่นั่งพักหลังเรียน หรือใช้เป็นที่จัดทำกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาได้
ความร่มรื่นของพื้นที่ทำให้ผู้มาเยือนครั้งแรกเกิดความประทับใจ นอกจากนี้มีลาน
สำหรับจอดรถของผู้มาติดต่อได้สะดวก ไม่ถูกยึดจองพื้นที่ติดป้ายประกาศว่าเป็น
ของใครหรือตำแหน่งใด เหมือนกับหน่วยงานราชการ หรือหาที่จอดช่างยากเย็นแสนเข็ญ
เช่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ พื้นที่เล็ก แล้วอยู่ใจกลางเมือง
บริเวณอาคารสำหรับผู้มาติดต่อ จัดเก้าอี้เน้นรูปทรงเรียบ ๆ แต่เท่ ไม่เป็นเก้าอี้โมโนบล็อก
พลาสติกเหมือนกับสถานที่อื่น ประกอบกับพื้นที่ดูสะอาดโล่ง ผู้มาติดต่อสามารถเลือกนั่ง
ตามมุมหรือจุดที่ต้องการนั่งรอได้
ด้วยพื้นที่กว้างขวาง บวกกับจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว จึงเห็นลานนี้อีกแห่งที่ดูแล้ว
สบายตาแล้วใช้เป็นที่จัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ใต้ร่มไม้สดเขียว แผ่กิ่งก้าน
ปกคลุมพื้นที่ และมีการดูแลให้สะอาดโล่งตลอดแนว
ห้องเรียนของตึกนี้ เป็นที่โล่งตรงกลาง แล้วมีห้องเรียนรายล้อมอยู่รอบ ๆ
ในห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศและชุดโต๊ะเก้าอี้แบบเรียบ เท่และแข็งแรง
ดูแลรักษาได้ง่าย ตัดกับห้องมีเขียวโทนเย็นตา มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับ
การจัดการเรียนการสอน เปิดประตูเฉพาะด้านหน้า กระจกบานใสด้านข้าง
มองผ่านทะลุเห็นภายในห้องหรือห้องอื่น
ขอขอบพระคุณคณะครูที่ให้การต้อนรับและรับการนิเทศการเรียนการสอน
15 ตุลาคม 2556