วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

พิมพ์ PDF
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เรื่อง: ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
วิทยาลัยฯ แห่งนี้เป็นแหล่งป้อนผู้บริหารและบุคลากรให้กับ สอศ. เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสำหรับชาวภาคเหนือ
และก็หนักใจเล็ก ๆ กับภารกิจของผู้อำนวยการฯ ในการคัดเลือกหาบุคลากรใหม่ ๆ เข้ามาร่วมงานกับทางวิทยาลัยฯ
ผู้อำนวยการ สุภาพ สายทองอินทร์ บริหารวิทยาลัยแห่งนี้ มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ที่ถือได้ว่าค่อนข้างยาวนาน จาก
จำนวนนักเรียนนักศึกษาเพียงไม่เท่าไหร่ แล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้น บวกกับอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ก็มีความร่วมมือ
โรงเรียน-โรงงานอยู่ในสถานศึกษา โดยมีครูฝึกจากสถานประกอบการมาประจำการ ฝึกและสอนทักษะให้กับ
นักเรียนจากการลงมือปฏิบัติงานจริง วัสดุอุปกรณ์ของจริงมีราคาซึ่งทุกหน่วยเป็นต้นทุนของสถานประกอบการ
สนามกีฬาสร้างใหม่สุด
สนามกีฬาของเดิมที่ยังใช้งานอยู่
เก้าอี้พักยามว่างหรือสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ชุดเก้าอี้หลายหลายแบบ
อีกหนึ่งชุดของเก้าอี้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหารและคณะครู บุคลากรของสถานศึกษา
สิ่งที่พบเห็นในสถานศึกษาแห่งนี้ เพิ่มขึ้นก็คือ บรรยากาศของสถานศึกษาแห่งการกีฬา เพราะมีสนามกีฬา
ที่พบเห็นอย่างน้อยก็ 4 สนามใหญ่ ไม่นับสนามกีฬาในร่ม เช่นกัน ครูที่ดูแลในเรื่องกีฬา
ก็มีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย พื่อความก้าวหน้าไปสถานศึกษาแห่งอื่น ซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องที่สถานศึกษา
จะต้องค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมให้ทำหน้าที่นี้ต่อไป
การปรับปรุงสถานที่ได้รับฟังจากผู้อำนวยการถึงแผนการปรับถนนหน้าวิทยาลัยฯ ซึ่งต้องใช้ระยะทางไกล
กว่าจะย้อนกลับมาที่ประตูทางเข้าก็ได้ทำแผนร่วมกับ อบต. และทางหลวง จะปรับถนนและเพิ่มเส้นทาง
ให้สะดวกกับครู นักเรียนและผู้ปกครอง อีกเรื่องคือ ระบบน้ำที่จะนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ด้านหลัง
ของวิทยาลัยฯ ซึ่งไกลออกไปแล้วมีภูเขากั้นไว้ ทางวิทยาลัยฯ ก็ได้ทำแผนร่วมกับ อบต. รวมถึงได้รับ
ช่วยเหลือจากผู้บริหารชุมชนในระดับท้องถิ่นและจังหวัด ได้ส่งเสริมและสนับสนุน ผนวกเข้าเป็นแผน
ของอำเภอ ที่จะพัฒนาในด้านสาธารณูปโภคและด้านการศึกษา ไปพร้อมกัน
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและพนักงานทุกคน
ที่ให้การต้อนรับและร่วมฝึกอบรมพัฒนาฯ
24-26 มีนาคม 2556