วิทยาลัยการอาชีพฝาง

พิมพ์ PDF
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยการบริหารของ ผอ.พลฤทธิ์ จินดาหลวง เปิดสอนใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมีสาขาอีกหนึ่ง
แห่งคือที่ สาขาวัดท่าตอน ดังนั้น คณะครูจำนวนหนึ่งจึงต้องจัดการเรียนการสอน
ทั้งสองแห่ง ซึ่งการจัดการอยู่ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการฯ
อาคารอำนวยการ ตั้งบนเนินสูง มีทางขึ้น-ลง แยกจากกัน พอเข้ามาถึงบริเวณ อาคารแห่งนี้ก็จะโดดเด่น
มีสำนักงานและส่วนของการบริหารงานของผู้อำนวยการอยู่ในในอาคารนี้ ด้านหลังจะเป็นห้องประชุมขนาด
ใหญ่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และการบริการให้กับหน่วยงานหรือชุมชนในท้องถิ่น
บริเวณอันกว้างขวางของสถานศึกษา และความร่มรืนของมวลต้นไม้หลากชนิด เมื่อจัด
ตกแต่งได้อย่างเป็นสัดส่วนและดูแลรักษาสม่ำเสมอก็เป็นภาพที่ทำให้ผู้มาเยือนประทับใจ
ใต้ร่มไม้มีซุ้มเรียงรายเป็นช่วง ๆ ทำให้นักเรียนนักศึกษาใช้สำหรับพักผ่อนหรือพูดคุยกิจกรรมต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี บวกกับความคลื้มของต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งฟอกอ๊อกซิเจนที่ดีอีกแหล่งหนึ่ง
ตึกนี้ได้รับการตกแต่งทาสีใหม่ ในคอนเซ็ปเขียว เข้ากับบริเวณใกล้เคียงของตัวอาคารที่มีต้นไม้
และเงาใบไม้จากต้นขนาดใหญ่ เคียงคู่กับตัวอาคาร อาคารนี้จะมีเครื่องใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ตัวอาคารอำนวยการ ในโทนสีพาสเทล
บริเวณที่จอดรถอันกว้างขวาง และเพียงพอ สำหรับข้าราชการและบุคลากร
รวมถึงแขกที่มาใช้บริการห้องประชุม
อาคารเรียนของประเภทวิชาอุตสาหกรรม และรายวิชาพื้นฐาน ยังใช้โทนพาสเทล
ติดตรงที่รายวิชาพื้นฐาน จะเป็นห้องที่กั้นด้วยกระจก แบ่งซอย เป็นห้อง ๆ จะมี
เสียงรบกวนเมื่อมีการเปลี่ยนห้อง หรือ กิจกรรมที่ต้องใช้เสียง ซึ่งทางสถานศึกษา
จะได้อาคารใหม่ เพื่อจะมาบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว เร็ว ๆ นี้
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและครูที่ให้การต้อนรับทุกท่าน
จากการนิเทศติดตามโครงการฯ Coaching Technique
กรกฎาคม 2556