กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาเวียดนาม

พิมพ์ PDF
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาเวียดนาม
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม เป็นอาสาสมัครของที่นี่
นักศึกษาส่วนใหญ่จะสวมเสื้อสีฟ้าเข้ม ทั้งหญิงและชาย
ร่วมทำกิจกรรมกัน เป็นกิจกรรมง่าย ๆ รวมกลุ่มกันสำหรับนักศึกษาเพื่อทำความสะอาด
บริเวณสถานที่สาธารณะรอบ ๆ ตัวเมือง
นักศึกษาสาขา Information Technology ชั้นปีที่ 4
กิจกรรมแบบนี้ คิดว่า แต่ละสถานศึกษาของอาชีวศึกษาน่าจะทำได้ในชุมชนของตัวเอง
ตั้งแต่ปี 2008 ประเทศเวียดนาม ได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นจัดตั้งโรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมไอที เพื่อ
พัฒนาในเรื่อง software programmer และประมาณ 20% มีโอกาสได้รับพัฒนาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
ถึงตอนปี 2015 เวียดนามจะมีบุคลากรด้านนี้ประมาณ 1 ล้านคน
ทำความสะอาด ช่วยกันเก็บขยะในลำคลองและถนน แต่ละคนจะมีถุงเก็บขยะ วันนี้เป็นหยุดสุดสัปดาห์
มาทำกิจกรรมร่วมกัน จำนวนนักศึกษาหญิงมากกว่าชาย และนักศึกษาดูท่าทางเป็นมิตร ชวนพูดคุย
สนทนาด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว กิจกรรมนี้ไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมดูแลแต่ประการใด
Photo : Text Pimporn Sarichun
December 2013