วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน

พิมพ์ PDF

วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน
เรื่องและภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์

เป็นอีกสาขาของวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยการอุปถัมภ์ของวัดท่าตอน หลายครั้งจากคำบอกกล่าว ผู้เขียนก็เข้าใจเอาเองว่า วิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวัดที่อยู่บนเนิน เพราะจากการที่สถานศึกษาในสังกัด สอศ. หลายแห่งได้นำคณะครูและข้าราชการจากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศมาปฏิบัติธรรม

 

อาคารเรียนรวมและแนวจามจุรี

 

ต้นจามจุรีเป็นแนวเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

 

ทั้ง ๆ ที่มีป้ายบอกทางเข้าเป็นชื่อวิทยาลัยอยู่ตั้งสองจุดแต่ยังใช้ฐานคิดเดิม เพราะฉะนั้น ใครที่เคยเข้าใจแบบผู้เขียนต้องปรับจูนความคิดกันใหม่ อย่างไรก็ตามวิทยาลัยแห่งนี้ ก็ยังใช้ที่ของวัดเป็นที่ตั้งอาคาร แต่แยกต่างหากเป็นคนละฝั่งและคนละสถานที่ตั้งของวัด จะด้วยกุศโลบายของวิทยาลัย ซึ่งจะต้องจอดถามทักทาย เนื่องจากมีทางแยกสองแพร่ง แล้วเราก็หลงไปในทิศทางที่เงียบสงบจนรู้สึกได้ว่า นี่มันไม่ใช่สถานศึกษาแน่นอน

วกกลับทางเดิมแล้วเปลี่ยนเส้นทาง ก็จะพบกลุ่มอาคารและบ้านพัก ล้อมรอบสนามหญ้าเขียวในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมกับความร่มรื่นของแนวจามจุรีใหญ่เรียงตลอดสองฟาก อาคารต้อนรับพวกเราเป็นอาคารทรงทันสมัยไม่เหมือนแบบอาคารสถานศึกษาทั่วไป สอบถามแล้วได้ความว่า เป็นศูนย์ฯ ดูแลสุขภาพเดิม ต่อด้วยโรงฝึกของประเภทวิชาอุตสาหกรรม หอพักหญิง อาคารเรียนรวม อาคารฝึกงานโรงแรม หอพักชาย และบ้านพักรอบ ๆ สระน้ำขนาดใหญ่

 

อาคารเรียนช่างอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์หลวงพ่อวัดท่าตอน

 

 

ชุดนักศึกษาและการฝึกปฏิบัติ

 

ที่นี่เปิดสอน 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง เป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอาชีพในพื้นที่และวัตถุประสงค์ของทางวัดประกอบกัน เนื่องจากทางวัดท่าตอนจะมีแขกที่มาพักซึ่งใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมและมีที่พักซึ่งให้บริการกับญาติโยม จึงเท่ากับมีแหล่งฝึกพื้นฐานเบื้องต้นของวิชาชีพทางโรงแรม ประกอบกับทางวัดมีการก่อสร้างอาคารและวัตถุต่าง ๆ ซึ่งจะต้องพื้นฐานทางด้านช่างหลาย ๆ ส่วนบูรณาการร่วมกัน ซึ่งทางหัวหน้าแผนกฯ ได้พูดคุยให้ฟังว่า สาขาที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ ช่างซ่อมบำรุง

 

 

นักเรียนระดับ ปวช. ในภาคปฏิบัติการจัดดอกไม้

 

 

จำนวนนักเรียนและนักศึกษา ณ วันนี้มีประมาณ 150-160 คน เป็นคนพื้นเมืองและกลุ่มเผ่า 7 เผ่า เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาการโรงแรม ปวช. สาขาช่างซ่อมบำรุง ช่วงสัปดาห์นี้นักเรียน-นักศึกษาหญิงสวมกางเกงยาวมาเรียนเพราะอากาศหนาวเย็น นักเรียนชายสวมชุดช็อปเป็นชุดหมียาวต่อเนื่องทั้งตัวเสื้อและกางเกง ซึ่งพบว่า ไม่ถนัดและสอดคล้องกับการเรียนและการฝึกทักษะ จึงปรับแบบฟอร์มเครื่องแต่งกายใหม่แยกส่วนเสื้อและกางเกง

 

กิจกรรมพบที่ปรึกษาหลังเคารพธงชาติ

 

 

อุปกรณ์เครื่องมือที่ได้รับบริจาคจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อ

 

 

นักศึกษาช่างซ่อมบำรุงขณะฝึกทักษะในชั่วโมง

 

 

ช่วงเช้า หลังทำความเคารพธงชาติ จะมีครูให้ความรู้และแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยที่นักเรียน/นักศึกษาจะต้องรับทราบและถือปฏิบัติโดยรวมก่อน เรื่องที่ได้ความรู้วันนี้คือ การดูแลสุขภาพในช่วงอากาศหนาว จากนั้น ก็จะแยกเป็นแผนกหรือรายห้องเพื่อพบกับครูที่ปรึกษา วันนี้ มีรถแทรกเตอร์คันใหญ่มาฝากไว้ในสถานศึกษา ครูก็เลยได้แนะนำส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์และทบทวนชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาคทฤษฎีที่นักเรียนได้เรียนผ่านไปแล้ว

คณะครู ซึ่งประจำอยู่สาขาท่าตอน มีประมาณ 7-8 คน ในสาขาที่เกี่ยวข้องคือ การโรงแรมและช่างซ่อมบำรุง สำหรับวิชาทักษะชีวิต (หมวดวิชาสามัญ) ก็มีคณะครูบางส่วนจากวิทยาลัยการอาชีพฝางมาสอน กำหนดเป็นวันอังคารและวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ทางวัดจะสนับสนุนในเรื่องค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า+น้ำ) สำหรับงบประมาณในส่วนอื่น ๆ เป็นการบริหารจัดการโดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง

 

 

เรื่องและภาพประกอบโดย นางสาวพิมพร ศะริจันทร์

6-7 กุมภาพันธ์ 2557
ขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่านที่รับการนิเทศและให้ข้อมูล {jcomments on}