บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 1 Administrator 9
2 ข้อสังเกตการนิเทศ รายสถานศึกษา กิจกรรม 1 นิเทศออนไลน์ พัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & In December 2021 Administrator 13
3 ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อออนไลน์สำหรับรายหน่วยการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอน Administrator 26
4 ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อออนไลน์โดยใช้แม่แบบของโปรแกรม Liveworksheets Administrator 26
5 ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อออนไลน์โดยใช้แม่แบบของโปรแกรม Wordwall Administrator 29
6 ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาอีบุ๊กรายหน่วยการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการสอน Administrator 29
7 เมื่อใช้ค่ายสีเขียวเป็นตัวกลางในการจัดการประชุม Administrator 30
8 อีบุ๊กช่วยฝึกการทำงานอย่างไร Administrator 27
9 เหตุที่ใช้แอปพิลเคชันนี้เป็นหลักในการติดต่อครู Administrator 27
10 ครูเข้ามากลุ่มนี้ได้อย่างไร : ย้อนรอยโครงการ/กิจกรรม Administrator 26
11 อศจ. กลุ่มภาคเหนือที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม Administrator 44
12 แนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Administrator 30
13 ผู้ประสานงานตัวจักรของการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม Administrator 42
14 การดำเนินการจัดอบรม/ประชุมออนไลนตามระเบียบฯ Administrator 37
15 infographic โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand ของครูอาชีวศึกษา งบประมาณ 2564 Administrator 40
16 สรุปโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand กิจกรรม 6 Administrator 37
17 สรุปโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand กิจกรรม 5 Administrator 34
18 วุฒิบัตรโครงการฯ On-line, On-Demand กิจกรรม 5 Administrator 38
19 วุฒิบัตรโครงการฯ On-line, On-Demand กิจกรรม 4 Administrator 44
20 วุฒิบัตรโครงการฯ On-line, On-Demand กิจกรรม 3 Administrator 45