บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วิชา โครงงาน 2 หน่วยกิต pimporn 58
2 วิชาโครงการ 4 หน่วยกิต pimporn 46
3 ปรับปรุงวิชา ประวัติศาสตร์ฯ และเศรษฐกิจพอเพียง pimporn 50
4 วิชา การเป็นผู้ประกอบการ pimporn 58
5 รายงานการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ฯ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 49
6 สื่อพัฒนาภาษาอังกฤษชุด English Phrasebook ฉบับพกพา pimporn 39
7 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 3/2559 pimporn 34
8 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนครูอาชีวศึกษา 3/2559 pimporn 37
9 โครงการอบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 3/2559 pimporn 38
10 คู่มือครูวิชาภาษาไทย หลักสูตร ปวช. 2556 pimporn 155
11 ประกาศรายชื่อ+รายละเอียดผู้ร่วมโครงการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 43
12 ชุดการเรียนวิชาทักษะชีวิต 8 วิชา สำหรับนักเรียนระดับ ปวส. pimporn 326
13 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา 2/2558 pimporn 36
14 รายงานผลโครงการฯ อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 2/2558 pimporn 33
15 ประมวลภาพการประชุมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2 pimporn 33
16 เอกสารประกอบการบรรยายครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รุ่นที่ 2/2558 pimporn 37
17 ประกาศรายชื่อ (รอบสุดท้าย) ผู้ร่วมโครงการฯ หลักสูตรสำหรับครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 36
18 ประกาศรายชื่อ (รอบแรก) ผู้ร่วมโครงการฯ หลักสูตรสำหรับครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 30
19 หนังสือแจ้งสถานศึกษา+โครงการอบรมฯ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 pimporn 48
20 รายงานผลโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมฯ โดยใช้ Coaching Technique pimporn 33