บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand กิจกรรม 4 pimporn 3
2 สรุปโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand กิจกรรม 3 pimporn 9
3 สรุปโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand กิจกรรม 2 Administrator 36
4 วุฒิบัตรออนไลน์ครงการนิเทศฯ On-Site-Online-OnDemand 2021 Administrator 41
5 บันทึกสังเกตการนิเทศติดตาม โครงการฯ Online และ On-Demand 2020 Administrator 75
6 บันทึกสังเกตการนิเทศติดตาม โครงการฯ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการดิจิทัล Administrator 79
7 วุฒิบัตรโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand Administrator 76
8 สรุปโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand กิจกรรม 1 Administrator 73
9 สรุปโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) Administrator 117
10 เกียรติบัตร+วุฒิบัตร โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) Administrator 114
11 สรุปโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายสถานศึกษา) Administrator 101
12 สรุปโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายบุคคล) Administrator 102
13 เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) Administrator 110
14 โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มที่ 2 Administrator 111
15 โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มแรก Administrator 119
16 วุฒิบัตรครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing Administrator 118
17 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วท.ดอกคำใต้ Administrator 124
18 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล วท.เชียงคำ Administrator 122
19 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วทจ.ปง Administrator 117
20 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน วทจ.ตากฟ้า Administrator 111