บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 6 Administrator 14
2 สรุปข้อสังเกต รายกลุ่ม กิจกรรม 6 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand Administrator 15
3 สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 5 Administrator 41
4 ข้อสังเกตการนิเทศ รายสถานศึกษา กิจกรรม 5 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online, On-Demand สำหรับครูบัญชี Administrator 45
5 สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 4 Administrator 57
6 ข้อสังเกตการนิเทศ รายสถานศึกษา กิจกรรม 4 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site Administrator 64
7 สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 3 Administrator 80
8 ข้อสังเกตการนิเทศ รายสถานศึกษา กิจกรรม 3 นิเทศออนไลน์ พัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & In February Administrator 76
9 สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 Administrator 76
10 ข้อสังเกตการนิเทศ รายสถานศึกษา กิจกรรม 2 นิเทศออนไลน์ พัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 Administrator 81
11 สรุปโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 1 Administrator 88
12 ข้อสังเกตการนิเทศ รายสถานศึกษา กิจกรรม 1 นิเทศออนไลน์ พัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & In December 2021 Administrator 101
13 ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อออนไลน์สำหรับรายหน่วยการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอน Administrator 100
14 ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อออนไลน์โดยใช้แม่แบบของโปรแกรม Liveworksheets Administrator 337
15 ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อออนไลน์โดยใช้แม่แบบของโปรแกรม Wordwall Administrator 109
16 ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาอีบุ๊กรายหน่วยการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการสอน Administrator 109
17 เมื่อใช้ค่ายสีเขียวเป็นตัวกลางในการจัดการประชุม Administrator 98
18 อีบุ๊กช่วยฝึกการทำงานอย่างไร Administrator 93
19 เหตุที่ใช้แอปพิลเคชันนี้เป็นหลักในการติดต่อครู Administrator 98
20 ครูเข้ามากลุ่มนี้ได้อย่างไร : ย้อนรอยโครงการ/กิจกรรม Administrator 105