บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บันทึกสังเกตการนิเทศติดตาม โครงการฯ Online และ On-Demand Administrator 18
2 บันทึกสังเกตการนิเทศติดตาม โครงการฯ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการดิจิทัล Administrator 23
3 วุฒิบัตรโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand Administrator 17
4 สรุปโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand Administrator 19
5 สรุปโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) Administrator 68
6 เกียรติบัตร+วุฒิบัตร โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19) Administrator 61
7 สรุปโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายสถานศึกษา) Administrator 65
8 สรุปโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing (รายบุคคล) Administrator 65
9 เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) Administrator 79
10 โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มที่ 2 Administrator 73
11 โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มแรก Administrator 74
12 วุฒิบัตรครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Social Distancing Administrator 82
13 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วท.ดอกคำใต้ Administrator 87
14 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล วท.เชียงคำ Administrator 81
15 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วทจ.ปง Administrator 79
16 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน วทจ.ตากฟ้า Administrator 72
17 สรุปผลการนิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562 Administrator 105
18 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ Administrator 179
19 ผลการนิเทศติดตามการใช้ชุดการเรียนและคู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 136
20 ชุดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Administrator 458