บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 รายงาน Coaching Technique เฉพาะกลุ่มภาคเหนือ pimporn 68
42 ผังพื้นที่และการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ pimporn 67
43 รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 อาชีวศึกษาเอกชน pimporn 61
44 ผังการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Coaching Technique) pimporn 60
45 หลักสูตร ปวส. 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ pimporn 55
46 ตัวอย่างคำขึ้นต้นการเขียนจุดประสงค์รายวิชาของอาชีวศึกษา pimporn 75
47 รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 อาชีวศึกษาเอกชน pimporn 56
48 ใช่แค่...เทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือ ? pimporn 63
49 คู่มือการบรรยาย "เทคนิคการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา" pimporn 69
50 การเปิดสอนสาขางานใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 74
51 การเตรียมจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา pimporn 63
52 การทำผลงานวิชาการผู้สอนอาชีวศึกษา pimporn 56
53 การจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาในอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 52