บทความการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ผังพื้นที่และการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ pimporn 169
62 รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 อาชีวศึกษาเอกชน pimporn 147
63 ผังการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Coaching Technique) pimporn 141
64 หลักสูตร ปวส. 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ pimporn 155
65 ตัวอย่างคำขึ้นต้นการเขียนจุดประสงค์รายวิชาของอาชีวศึกษา pimporn 176
66 รายงานนิเทศการสอนเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 อาชีวศึกษาเอกชน pimporn 138
67 ใช่แค่...เทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือ ? pimporn 140
68 คู่มือการบรรยาย "เทคนิคการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา" pimporn 157
69 การเปิดสอนสาขางานใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 157
70 การเตรียมจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา pimporn 140
71 การทำผลงานวิชาการผู้สอนอาชีวศึกษา pimporn 149
72 การจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาในอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 133