ประกวดสื่อ ICT ภาคเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 อัพเดท คำถามที่พบบ่อย สำหรับโครงการฯ นำเสนอผลงาน ปี 2014 pimporn 102
22 ประกาศรายชื่อ 50 ผลงานที่ได้เข้าร่วมนำเสนอตามโครงการฯ pimporn 73
23 ขอเลื่อนเวลาประกาศผลฯ เป็นช่วงบ่าย pimporn 80
24 แจ้งสำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดฯ ในวันเสาร์นี้ 2 ส.ค. 2557 pimporn 75
25 ติดต่อผู้ประสานงาน โครงการฯ นำเสนอผลงานฯ 2014 pimporn 85
26 ต้องส่งเอกสารประกอบอะไรบ้าง เมื่อจะเข้าร่วมการนำเสนอผลงานฯ 2014 pimporn 93
27 ส่งผลงานฯ เข้าร่วมในงานนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาฯ แล้วได้อะไร pimporn 109
28 โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557 pimporn 255
29 ชะลอประกวดสื่อ ICT ระดับภาค ภาคเหนือ ปี 2557 pimporn 94
30 รายงานผลการจัดประกวดสื่อฯ ปี 2556 pimporn 185
31 ประกาศผลประกวดไอซีทีฯ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2556 pimporn 80
32 การเตรียมตัวเพื่อแข่งขันประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา 2556 pimporn 80
33 ประมวลภาพการจััดประกวดสื่อฯ ไอซีที อาชีวศึกษา ประจำปี 2556 ภาคเหนือ pimporn 80
34 ประกาศผลการประกวดสื่อฯ ไอซีที ภาคเหนือ 2556 pimporn 79
35 คุณจะได้อะไรจากการเข้าร่วมประกวดสื่อไอซีที ระดับภาค ภาคเหนือ 2556 pimporn 109
36 เงื่อนไข ขั้นตอน การประกวดสื่อไอซีทีอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2556 pimporn 96
37 สภาพปัจจุบันของสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา pimporn 128