บทความทวิภาคีและฝึกงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ.กฟผ. แม่เมาะ-สาขาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า pimporn 55
2 บทความทวิภาคีและฝึกงาน pimporn 59
3 โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก pimporn 58
4 ถอดบทเรียนความก้าวหน้าทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 53
5 ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี pimporn 58
6 วันนี้ของครูฝึกและสถานประกอบการที่จัดทวิภาคี pimporn 60
7 การปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกงานหญิง pimporn 40
8 แต่งกายอย่างไรไปฝึกงาน pimporn 57
9 ข้อคิดสำหรับนักศึกษาฝึกงานเมื่อต้องใช้เครื่องใช้สำนักงาน pimporn 50
10 เรื่องต้องทำ ...เมื่อเลิกฝึกงาน pimporn 47