บทความทวิภาคีและฝึกงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ.กฟผ. แม่เมาะ-สาขาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า pimporn 40
2 บทความทวิภาคีและฝึกงาน pimporn 44
3 โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก pimporn 44
4 ถอดบทเรียนความก้าวหน้าทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 38
5 ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี pimporn 43
6 วันนี้ของครูฝึกและสถานประกอบการที่จัดทวิภาคี pimporn 45
7 การปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกงานหญิง pimporn 33
8 แต่งกายอย่างไรไปฝึกงาน pimporn 45
9 ข้อคิดสำหรับนักศึกษาฝึกงานเมื่อต้องใช้เครื่องใช้สำนักงาน pimporn 37
10 เรื่องต้องทำ ...เมื่อเลิกฝึกงาน pimporn 38