บทความทวิภาคีและฝึกงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ.กฟผ. แม่เมาะ-สาขาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า pimporn 20
2 บทความทวิภาคีและฝึกงาน pimporn 25
3 โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก pimporn 26
4 ถอดบทเรียนความก้าวหน้าทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 17
5 ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี pimporn 25
6 วันนี้ของครูฝึกและสถานประกอบการที่จัดทวิภาคี pimporn 24
7 การปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกงานหญิง pimporn 14
8 แต่งกายอย่างไรไปฝึกงาน pimporn 24
9 ข้อคิดสำหรับนักศึกษาฝึกงานเมื่อต้องใช้เครื่องใช้สำนักงาน pimporn 22
10 เรื่องต้องทำ ...เมื่อเลิกฝึกงาน pimporn 23