บทความทวิภาคีและฝึกงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ.กฟผ. แม่เมาะ-สาขาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า pimporn 98
2 บทความทวิภาคีและฝึกงาน pimporn 109
3 โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก pimporn 101
4 ถอดบทเรียนความก้าวหน้าทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 100
5 ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี pimporn 103
6 วันนี้ของครูฝึกและสถานประกอบการที่จัดทวิภาคี pimporn 93
7 การปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกงานหญิง pimporn 69
8 แต่งกายอย่างไรไปฝึกงาน pimporn 89
9 ข้อคิดสำหรับนักศึกษาฝึกงานเมื่อต้องใช้เครื่องใช้สำนักงาน pimporn 85
10 เรื่องต้องทำ ...เมื่อเลิกฝึกงาน pimporn 79