บทความทวิภาคีและฝึกงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สถานศึกษาเฉพาะทาง วทจ.กฟผ. แม่เมาะ-สาขาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า pimporn 76
2 บทความทวิภาคีและฝึกงาน pimporn 82
3 โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก pimporn 80
4 ถอดบทเรียนความก้าวหน้าทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชน pimporn 72
5 ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี pimporn 81
6 วันนี้ของครูฝึกและสถานประกอบการที่จัดทวิภาคี pimporn 76
7 การปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกงานหญิง pimporn 52
8 แต่งกายอย่างไรไปฝึกงาน pimporn 72
9 ข้อคิดสำหรับนักศึกษาฝึกงานเมื่อต้องใช้เครื่องใช้สำนักงาน pimporn 68
10 เรื่องต้องทำ ...เมื่อเลิกฝึกงาน pimporn 60