ตัวอย่างสื่อทำจาก ppt+tenor+facebook ชุดคำขอบคุณ

พิมพ์

ตัวอย่างสื่อทำจาก ppt+tenor+facebook ชุดการให้กำลังใจ   คลิกลิงก์ที่นี่

งานชิ้นนี้ทำด้วย
-powerpoint แบบจัตุรัส เจาะเป็นรูปกล่อง 9 กล่อง
-gif animate จากเว็บไซต์ https://tenor.com/ เขาชื่อ pio วางแล้วคำสั่งให้เล่นเรียงลำดับกันไป
-เพลงจาก sound ของ facebook
-save ไฟล์ powerpoint เป็นแบบ MPEG
#PowerPointCanDo