สรุปโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน (สร้าง Content สู้ COVID-19)

พิมพ์

โครงการนิเทศติดตามออนไลน์การพัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างเนื้อหาเพื่อการจัดการเรียนการสอน
(สร้าง Content สู้ COVID-19) เป็นโครงการฯ ต่อเนื่องจากโครงการนิเทศติดตามออนไลน์ด้วยวิธี Social Distancing รายสถานศึกษา พฤษภาคม 2563  ได้ดำเนินโครงการนี้ต่อในเดือนมิถุนายน 2563  รายละเอียดอ่านได้ที่  คลิกที่ลิงก์นี้