สรุปโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand

พิมพ์

โครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand ของครูอาชีวศึกษา ตัวแทนจากสถานศึกษา 12 แห่ง ในกลุ่มภาคเหนือ  ในเดือนพฤศจิกายน 2563  ลิงก์ที่นี่