วุฒิบัตรโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand

พิมพ์

วุฒิบัตรโครงการนิเทศออนไลน์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ Online และ On-Demand ประจำเดือนพฤศจิกายน

-หลักสูตร 1  ลิงก์ที่นี่ หลักสูตร 1 -การสร้างเนื้อหา/คลิป/รูปภาพ/ภาพเคลื่อนไหว -การสร้างอีบุ๊กและชั้นวางหนังสือ มีตัวแทนครูจากสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการนี้ 8 แห่งได้แก่ วช. เชียงใหม่ วอศ. แพร่ วษท. เชียงใหม่ วท. กำแพงเพชร วอศ. นครสวรรค์ วท. เชียงราย วก. จอมทอง วท. เชียงคำ

-หลักสูตร 2  ลิงก์ที่นี่ หลักสูตร 2 -การสร้างกิจกรรมและสรุปบทเรียน -การสร้างกระดานแสดงความคิดเห็น มีตัวแทนครูจากสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการนี้ 4 แห่งได้แก่ วท. เพชรบูรณ์ วทจ. ตากฟ้า วอศ. สุโขทัย วก. บ้านตาก