บันทึกสังเกตการนิเทศติดตาม โครงการฯ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการดิจิทัล

พิมพ์

 

บันทึกสังเกตการนิเทศติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ในวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการดิจิทัล จำนวน 11 แห่ง (เดือนสิงหาคม 2563) คลิกได้ที่ลิงก์นี้