รายงานผลโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557

พิมพ์

ศูนย์ส่งเสริมได้จัดโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557 โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วคือ โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ประจำปี 2556 ระดับภาค ภาคเหนือ

ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ส่งผลงาน 74 ท่าน 74 ผลงาน และได้คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ จำนวน 50 ผลงาน จนถึงขั้นตอนได้รับผลการคัดเลือกให้เหรียญต่าง ๆ ในระดับภาค จนถึงได้ตัวแทนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดรอบสุดท้ายในโครงการ Thailand Innovative Teachers 2015 ของบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 ท่าน

จากขั้นตอนการดำเนินการทั้งก่อน ระหว่างและหลังการจัดประชุมฯ มีลำดับการทำงานอย่างไร และต้องพัฒนากระบวนการต่อไปอย่างไร รวมถึง ข้อมูลผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด อะไรอื่น ๆ อีกมากมาย อ่านฉบับเต็มได้ที่เอกสารดาวน์โหลด

 

Created by Pimporn Sarichun
October 2014