หนังสือแจ้งสถานศึกษา+โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2560 (ประกวดสื่อไอซีที 2560)

พิมพ์

โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2560 กิจกรรมคือ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ทางด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ  ได้ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมฯ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

 

 

 

 

รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ

1. เกียรติบัตรชมเชย สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทุกคน และเกียรติบัตรสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอแต่ไม่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกในระดับภาคเหนือ

2. เหรียญรางวัล แบ่งเป็นเหรียญทองแดง เหรียญเงิน และเหรียญทอง สำหรับผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

3. สิทธิ์การเข้าร่วมประกวดรอบสุดท้ายในโครงการ Thailand Innovative Teacher 2018 ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

รายละเอียดดูที่เอกสารแนบ (คลิกได้ที่นี่ ทั้งไฟล์ pdf. และ docx.

1. หนังสือแจ้งสถานศึกษา

2. โครงการฯ

3. รายละเอียดการคัดเลือกและนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ

4. ใบสมัคร (เป็นไฟล์ doc)

5. แบบเสนอข้อมูลประกอบผลงานฯ (เป็นไฟล์ doc)

 

ผู้ประสานโครงการ

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์

ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ

Tel 053-222278

E-mail   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook  กลุ่ม   Pom-Vec.-Group {jcomments on}