ประกาศรายชื่อ 50 ผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอตามโครงการฯ ปี 2563

พิมพ์

แจ้งผู้สนใจและผู้ส่งผลงานเข้าร่วม

จำนวนรายชื่อ 50 ผลงานที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานตามโครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้อาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2563 ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดยมีจำนวนทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมพิจารณาทั้งสิ้น 210 ผลงาน ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 50 ผลงาน

สำหรับผลงานที่ยังไม่มีรายชื่อในครั้งนี้ ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ถือได้ว่า ผลงานของท่านได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ดังนั้น ทางศูนย์ส่งเสริมฯ จึงขอมอบเกียรติบัตรให้กับผลงานของทุกท่าน ในการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์และให้บริการทางด้านอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ในระดับภาค ภาคเหนือ

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ 1-50 จะต้องดำเนินการดังนี้

  1. หนังสือแจ้งสถานศึกษาและประกาศ รายชื่อ 50 ผลงาน (ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด)
  2. เอกสารชี้แจงการนำเสนอผลงานและการจัดบูธ+รายละเอียดการเบิกการเดินทางไปราชการ
  3. โครงการฯ ของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ