ฝึกงาน ต้องจัดฝึกเทอมไหน-เบิกค่าสอนได้หรือไม่

พิมพ์

ฝึกงานต้องจัดฝึกเทอมไหนเบิกค่าสอนได้หรือไม่

คำตอบ....ลิงก์นี้